Stadsdebat

"Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden", een ongelooflijk goed gekozen ondertitel voor de Gentse feestendebatten die e...

"Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden", een ongelooflijk goed gekozen ondertitel voor de Gentse feestendebatten die elke dag worden georganiseerd, tien dagen lang en dat al voor de 27ste keer. Ik kies er meestal een uit, niet zelden valt het thema dat me interesseert op wat al een lange dag beloofd te worden. Ik koos het stadsdebat, een beetje teveel gepromoot als het debat over het circulatieplan want een sociaal-ecologische stad is meer dan mobiliteit. De inleidende tekst van Pascal Debruyne ging dan ook over wonen, armoede, discriminatie, democratie en ja, ook wel over mobiliteit. Ik nam geen notities tijdens het debat, dit is dan ook puur hoe ik het me herinner.

Het panel was heel uitgebreid: politici (drie schepenen, PvdA, piratenpartij en cd&v voorzitster), academici en middenveld (Unizo). Goeman haastte zich om te zeggen dat hij de halve n-va fractie had uitgenodigd maar iedereen in vakantie bleek.

Het hele debat klonk redelijk bestuurlijk met veel eensgezindheid en het was pas toen Eric Corijn die opmerking over bestuurlijkheid maakte en wat koterde, zo vlak voor de pauze, dat het ook wat levendiger werd. Al was de opmerking over het schrappen van de term leefbaarheid door de prof van UGent en actief in Antwerpse politiek ook wel terecht. "Als men me vraagt hoe het thuis gaat en ik zeg dat het leefbaar is, wordt mij spontaan een bed aangeboden. Waarom zouden we leefbaar aanvaarden als norm als het over levenskwaliteit in de stad gaat?"

Wat niet wil zeggen dat ik niks geleerd heb in dat eerste deel, dat het aantal kinderen geboren in armoede is toegenomen in Gent, dat we de hoofdstad van het autodelen zijn (6000 momenteel met streefcijfer naar 20.000), dat we ook koploper aan fijn stof en ongevallen met fietsers zijn, dat 40% van de auto's in het centrum puur doorgaand verkeer is, dus niet om te shoppen, te werken of te wonen. Dat Vlaanderen streeft naar 9% sociale woningen, terwijl Gent 12,9% sociale woningen heeft (of er naar streeft, dat was me niet helemaal duidelijk). Stad Gent kiest ervoor om in de projecten die ze zelf in handen heeft een percentage sociale woningen en/of budgetwonibgen op re leggen. Ook nu deze bepaling door het Grondwettelijk hof uit het decreet is geschrapt en er op Vlaams niveau maar weinig animo meer voor te vinden is. Tom De Meester rekende uit dat de budgetwoningen op de Oude Dokken best duur uitvallen

Corijn pleitte ervoor om het geld te nemen en met de randgemeenten te fusioneren, eerder dan te wachten tot zij zich tegen de stad keren. Het compenseerde de klaagzang over een interne staatshervorming en meer bevoegdheden voor de steden maar vroeg de stad om haar eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Zo weet de stad goed genoeg waar de knelpunten zijn om de teams vlot te laten tijden.

Vanuit cd&v hoorde ik voornamelijk kritiek op het gebrek aan participatie en overleg bij de totstandkoming van het circulatieplan en of niet beter in fases kon gewerkt worden? Beetje vreemd als je een plan voor de stad wil tekenen, zeker als het over verkeer gaat want alles hangt met alles samen. Knelpunt lijken de flankerende maatregelen en vooral de ring te zijn. De vlotte doorstroom daar moet verhinderen dat die 40% toch door het centrum gaat rijden. Ik leerde dat er eind augustus - begin september al werken aan verschillende kruispunten gepland zijn, waaronder de Heucelpoort en de Damport om de doorstroom makkelijker te maken. "Maar cruisen met de wind door je haar zit er niet in, zeker niet bij mij", grapte Filip Watteeuw. Maar misschien wel op het water, want dit is toch een potentieel dat nog onderbenut wordt. 
Verder leerde ik ook dat er nieuwe park&rides komen, aan de Watersportbaan en de Neptunus onder andere. "En niet meer in Oostakker om dan een uur op de bus te zitten, want mensen die komen shoppen gebben geen tijd te verliezen." Aldus de schepen van economie, Mathias De Clercq. Deze nieuwe park&rides werden door PvdA afgedaan als bestaande plaatsen. Vraag is natuurlijk in hoeveel deeltjes je een traject kan opsplitsen, wie pendelt weet dat daar vaak het pijnpunt zit, de aansluitingen.

Ten slotte onthou ik dat het circulatieplan niet te nemen of te laten is. Er kan nog bijgestuurd worden en dit is al gebeurd. Tom Balthazar leek er redelijk van overtuigd dat hierdoor de redenen voor het referendum voor aantal belangengroepen nu weg was. Onder enige druk liet iedereen van de meerderheid zich ontvallen dat ze rekening met het resultaat van het  referendum zouden houden, als dat er zou komen. Maar dat de vraag toch echt wel belachelijk is.

En hoewel het nog geen verkiezingsdebat is, werd meerdere malen benadrukt, zag ik toch twee kandidaat-burgemeesters die hun rollende r graag in de verf zetten en kopstukken die misschien wel moeilijk door eenzelfde deur kunnen. Lichaamstaal en speelse opmerkingen zeggen soms meer dan men vermoedt.

You Might Also Like

0 reacties