Het is weer een vrouw

He, zit hier een trend aan te komen, voor een feestdag vinden we inspiratie bij de Fod? Maar kijk... "Hoog opgeleide jonge vrouw zoekt...

He, zit hier een trend aan te komen, voor een feestdag vinden we inspiratie bij de Fod? Maar kijk...

"Hoog opgeleide jonge vrouw zoekt werk

In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd in de werkgelegenheidsgraad van vrouwen. We mogen gerust spreken van een positieve evolutie: van 38,1% in 1986 tot 56,5% in 2010, of meer dan 18,4 procentpunt. De werkgelegenheidsgraad van mannen bleef in dezelfde periode met ongeveer 68% min of meer stabiel (van 68,4% in 1986 tot 67,4% in 2010)."

Dat wil dus zeggen dat op de 100 vrouwen er in 1986 38 gingen werken, in 2010 zijn dat er 57, of bijna 20 meer op iets meer dan 20 jaar tijd.

"In 2010 hadden 1.173.000 vrouwen tussen de 15 en 64 een diploma van het hoger onderwijs, tegenover 1.031.000 mannen. 79,5% van die vrouwen had ook een job. Het verschil met hoogopgeleide mannen is daardoor teruggebracht tot 5,1 procentpunt. 25 jaar geleden bedroeg dat nog 14 procentpunt.

Wat doen vrouwen met hun diploma op de arbeidsmarkt?

Van de 267.000 vrouwelijke werknemers met een master of universitair diploma voerde 1 op 6 (tegenover 1 man op 10) administratieve taken uit die onder hun opleidingsniveau lagen.

Niet alleen hebben vrouwen minder vaak werk dat overeenkomt met hun opleidingsniveau, ze worden ook nog eens minder betaald. Eén vrouw op vijf met een master of universitair diploma heeft een hogere kaderfunctie of staat aan het hoofd van een onderneming (tegenover 1 man op 4). Volgens de jaarlijkse loonenquête bedroeg haar bruto maandloon voor een voltijdse baan in zulk een functie in de privésector in 2009 5.237 euro. Mannen met een vergelijkbare functie en achtergrond verdienden gemiddeld 1.000 euro meer: 6.247 euro.

Het gaat steeds om voltijdse functies, maar hoeveel vrouwen werken er voltijds? In de leeftijdsgroep 25-49, die het meest actief is op de arbeidsmarkt, werkt 70,6% van de vrouwen zonder kinderen voltijds. Dat percentage zakt echter tot 58,6% wanneer ze één kind hebben, 50,6% wanneer ze er twee hebben, en 45% wanneer ze drie of meer kinderen hebben. Mannen tussen de 25 en 49 zonder kinderen werken in 94,2% van de gevallen voltijds, en in respectievelijk 94,8%, 94,9% en 93,5% van de gevallen voltijds wanneer ze een, twee of drie of meer kinderen hebben."

En alles na te lezen, met extra cijfers en tabellen.

You Might Also Like

0 reacties