Werkloosheid

Het is aftellen naar de verkiezingen. En ik heb het debat gevolgd, ik heb de stemtests gedaan. En daar vind je zo van die mooie uitspraken, ...

Het is aftellen naar de verkiezingen. En ik heb het debat gevolgd, ik heb de stemtests gedaan. En daar vind je zo van die mooie uitspraken, neem nu

De werkloosheidsuitkeringen kunnen pas verhogen als ze beperkt worden in de tijd.


Ik antwoord niet akkoord omdat ik vind dat beide ideeën niet gekoppeld moeten worden, terwijl mijn lief niet akkoord antwoordt omdat hij vindt dat ze niet verhoogd moeten worden.

En het is een uitspraak die ik wel vaker hoor: beperken in de tijd en alles wordt opgelost. Tijdens het debat in Spanje hoorde ik vele vertegenwoordigers van andere Europese lidstaten hun verbazing uiten dat het mogelijk was om in België een werkloosheidsuitkering te krijgen zonder dat men zelf ooit bijdragen heeft gestort (zeg maar: gewerkt heeft). Niet zoals sommige partijen zeggen, dat je gewoon op Zaventem opgewacht wordt met een huis, een uitkering en een auto. Wel is het zo dat jongeren na hun studies en na het verlopen van de wachttijd een uitkering krijgen, sommige migranten krijgen die ook, maar niet zomaar. Daarvoor moeten akkoorden met de landen van afkomst bestaan. Maar voor de vertegenwoordiger van de OESO was het simpel: door een kleine uitkering kan je dreigen dat ze die kwijt raken wanneer ze niet meewerken.
Op Europees niveau blijken onze werkloosheidsuitkeringen trouwens best wel mee te vallen, niet zo overdreven hoog. En ook al zijn ze niet beperkt in de tijd, wat je krijgt blijft niet altijd hetzelfde. Hoe langer werkloos je bent, hoe minder je krijgt, tenzij je gezinshoofd bent. Al is er wel een soort van vangnet, je valt niet meteen terug op een bestaansminimum of leefloon. Minder dan 850 euro per maand als alleenstaande is niet meteen het soort uitkering waar je een deftig appartement mee kan huren. En dan is het de plicht van de openbare bemiddelingsdienst om werkzoekenden zo snel mogelijk een aanbod te doen en werkzoekenden om hier op in te gaan. Iedereen was enthousiast over het feit dat er in Nederland een wet bestaat die zegt dat je enkel het eerste jaar de job van jouw keuze mag doen. Wij repliceerden achteraf tijdens de koffiepauze dat in België dit al na zes maanden het geval is, zolang de afstand naar je job binnen de grenzen is en je effectief meer gaat verdienen met te gaan werken, wat de Nederlandse collega dan weer als genereus zag. Maar heel concreet: ik zou het zonde vinden om met mijn universitair diploma te gaan werken in een halftijdse dienstencheque-job.

You Might Also Like

0 reacties