Brugpensioen?

Brugpensioen kan pas vanaf 58 jaar. Het is een stelling van de Stemtest van de Standaard en met het drama van Carrefour ontzettend actueel...

Brugpensioen kan pas vanaf 58 jaar.
Het is een stelling van de Stemtest van de Standaard en met het drama van Carrefour ontzettend actueel. Of ik die test nu daar afneem of bij de VTM, ik kom bij dezelfde twee partijen als altijd uit.

Slechts 3 partijen gaan niet akkoord met de stelling, weliswaar om verschillende redenen. En vreemd genoeg kan ik me het best vinden in de reactie van VB.

Vlaams Belang (Niet akkoord)
De misbruiken van het brugpensioen waarmee massaal oudere werknemers worden afgestoten ondergraven het systeem. Het moet echter steeds mogelijk blijven voor gevallen waar het oorspronkelijk voor bedoeld was: een beperkt aantal arbeidsintensieve en gevaarlijke beroepen en onder stringente voorwaarden in geval van herstructurering of collectieve sluitingen.


Want geef toe, wat zegt de reactie van de SP.A nu aan de modale Vlaming?

SP.A (Niet akkoord)
De maatregelen van het Generatiepact hebben effect. De evaluatie in 2011 zal uitwijzen of er nog de bijkomende maatregelen nodig zijn.


Dus misshien eens hertalen: Met het generatiepact werd een akkoord gesloten om tewerkstellingcellen bij collectief ontslag op te richten, bruggepensioneerden beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt,... En het is verre van perfect als systeem, maar eigenlijk liegen we die ontslagen bij Carrefour iets voor. Ze krijgen niet zomaar hun brugpensioen, ze worden begeleid en moeten op werkaanbiedingen ingaan, ook die voor poetshulp met dienstencheques. En weet u, wie verantwoordelijk is voor de begeleiding van die mensen? Vlaanderen, Walloniƫ en Brussel. En weet u wat het eerste was dat de huidige Vlaamse minister van werk deed, het aantal opgelegde uren outplacement terug op het federale niveau brengen, zeg maar halveren. Werkzoekende vijftigplussers krijgen momenteel niet dezelfde begeleiding als jongere werkzoekenden. Daarvoor wordt al gauw naar federaal gewezen, maar het is wel een Vlaamse bevoegdheid. En ook compleet onrechtvaardig, je ontneemt mensen een kwaliteitsvolle begeleiding naar werk en de kans om aan de laatste jaren voor een volwaardig pensioen te geraken.

Activering van vijftigplussers noemen de Franstaligen 'een klopjacht op werklozen' - Frank Vandenbroucke weet dat al te goed. Dus kunnen politici in hun eigen democratie nooit leveren wat van ze gevraagd wordt.
bron


En ja, ik weet dat ik in mijn jaren bij mijn vorige werkgever ook ferm gekant was tegen zijn plannen als federaal minister toen de hele "klopjacht" begon. Maar zelfs Franstaligen zijn nu bijgedraaid, zoals bleek uit het interview in DS en uiteindelijk bleef het hele plan binnen de bevoegdheden, de gewesten beslisten over wat soort begeleiding de werkzoekenden kregen. En geloof me vrij, wij waren verrast over de resultaten van Walloniƫ bij de Europese rapportering die we jaarlijks moeten doen.

You Might Also Like

0 reacties